Well Wishers

Janab Nooruddin Bhai Saheb
Sheikh Muhammad Bhai Pettiwala
Nemaatullah Behen Saheb and Family
Sheikh Abbas Bhai Ajmerwala
Sheikh Abid Bhai Marvi Wala
Sheikh Abid Bhai Quetta Wala
Sheikh Akber Bhai Sharefali Bombaywala
Sheikh Ali Asghar Bhai Rampura Wala
Sheikh Ali Asghar Khansaheb
Sheikh Asghar Ali Bhai Haryana Wala and Family
Sheikh Ghulam Hussain Bhai Amreli Wala
Sheikh Hakimuddin Ajmer Wala
Sheikh Hashim Bhai Poonawala
Sheikh Hatim Bhai Mulla Ibrahim Jee Hazari
Sheikh Hussain Saleh Bhai Boojwala
Sheikh Karim Bhai Kakal
Sheikh Mustafa Bhai Giyani
Sheikh Mustafa Bhai Goribai
Sheikh Mustafa Bhai Jack
Sheikh Mustafa Bhai Jivanjee
Sheikh Noman Bhai Khairullah
Sheikh Saifuddin Bhai Sodawater Wala
Sheikh Yousuf Bhai Khansaheb
Sheikh Zakiuddin Eiran Pur wala
Sheikh Zohair Bhai Halai